Hem

Affärssystem
WFconnect
Attestsystem
Förenklad systemintegration
Med Dynamic Softwares integrationslösning kommunicerar ekonomi- och attestsystem med varandra på ett automatiserat, kontrollerat och säkert sätt.
1
2
4
8
7
bolag har vår lösning konfigurerad för användning idag.
“If I had asked people what they wanted, they would have said faster horses.”
– Henry Ford

Produkter

En allt vanligare funktion vid hantering av leverantörsfakturor är att använda särskilda webbaserade EFH-system för attesthantering. Dessa system behöver kommunicera med befintliga ERP-system för överföring av affärstransaktioner.

WFconnect

För att förenkla hanteringen av dessa integrationer har vi på Dynamic Software tagit fram konceptet WFconnect som består av komponenterna WFservice, WFconnector och WFtransfer.

Dynamic Softwares plattform har en renodlad klient- serverarkitektur, bestående av en serverkomponent och ett odefinierat antal klienter. Serverkomponenten drivs som en webbservice, den kan antingen installeras lokalt hos våra kunder eller nyttja externa servrar hos någon av våra partners. Vilket av dessa upplägg som används påverkar vilken installation som utförs.

WFservice

Gränssnittet mot attestsystemet som är kommunikationspunkten för WFconnector samt WFtransfer. WFservice hanterar också all över­vakning.

WFconnector

Gränssnittet mot affärssystemet. Applikationen hämtar och för över aktuella register t.ex. leverantörer, konto­plan, dimensioner och valuta­kurser. Vilken typ av och omfattning av register som förs över beror på kombinationen av affärssystem och attest­system.

WFtransfer

Filöverföring på ett modernt sätt. Används för över­föring av skannad och tolkad faktura­data, s.k. transfer­filer, mellan skannings­byrå och kunder. WFtransfer kan användas för ett obegränsat antal kunder. Vi erbjuder WFtransfer som ett alternativ till traditionella fil­överföringar via FTP.

Affärssystem

WFconnect stödjer idag 44 olika affärssystem. Då vår ambition är att vara Europas ledande integrationspartner inom EFH-systemintegrationer ökar vi stödet för nya affärssystem efter marknadens behov.

Attestsystem

WFconnect stödjer idag 14 olika attestsystem.
Då vår ambition är att vara en ledande utvecklare av integrationer inom P2P processen, ökar vi stödet för nya attestsystem efter marknadens behov.

Om oss

Dynamic Software skall vara det självklara valet för alla typer av aktörer med behov av trygga kopplingar/integrationer mellan Affärssystem (ERP) och Attestsystem (EFH).

Dynamic Software in Sweden AB startades 2011

Our company is credit worthy according to Bisnode's credit assessment system that is based on a number of decision rules. This credit rating is updated on a daily basis, and always shows the current rating and date.

Visionen är att kraftigt förenkla och underlätta för leverantörer av attestsystem och molntjänster genom att utveckla en unik integrationsprodukt.
Produkten har ett webbaserat administrationsgränssnitt som gör det möjligt för systemen att kommunicera på ett säkert och kontrollerat sätt med kontinuerlig övervakning, avvikelserapportering och därtill minimera konsulttid.

Sedan starten i maj 2011 har Dynamic Software vuxit snabbt, idag har zz företag konfigurerat WFconnector för användning.

Vår affärsidé är att tillhandahålla innovativa och användarvänliga integrationslösningar som kraftigt förenklar installation, drift och administration, samt sänker kostnaderna och ökar kvaliteten i kundens affärsprocesser.

Dynamic Software skall vara det självklara valet för alla typer av aktörer med behov av trygga kopplingar/integrationer mellan Affärssystem (ERP) och Attestsystem (EFH).

Vår strategi är att genom vår produkt ”WFconnect” vara det centrala navet i transaktionsflödet mellan affärssystem och attestsystem.
Med en stark kärnfunktionalitet i våra produkter attraherar vi marknadens ledande aktörer av molntjänster avseende attestsystem.

Grunden för vår framgång är att utveckla och upprätthålla en stark värdegrund, samt en marknadsledande kompetens, driftstabilitet och kundsupport.
Utifrån den grunden ser vi kundens behov och översätter dessa till skalbar funktionalitet som ger maximal affärsnytta för våra kunder och partners.

Vår vision är att vara en ledande integrationspartner i P2P processen.

Support

Vår supporttjänst är tillgänglig för alla kunder med gällande licensavtal. Om ni inte hittar vad ni söker i manualen eller på vår hemsida kan ni kontakta vår supportavdelning. Vid alla kontakter med oss är det bra om ni kan uppge ert kundnummer.

Kontakta vår support

Vardagar 08.00 – 17.00

Vi använder oss av
Teamviewer för fjärrsupport.
Klicka på ikonen för att ladda ned.

“Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.”
– Henry Ford

Kontakta oss